Opis operacji

Opis operacji pod nazwą „Videosfera Agro- Platforma informacyjna upowszechniająca innowacyjne i dobre praktyki w rolnictwie na terenie Polski”, realizowanej w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2020-2021 przez Partnera KSOW Południową Oficynę Wydawniczą Sp. z o.o.

Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. z Jarocina w województwie wielkopolskim jako Partner KSOW realizuje operację pod nazwą „Videosfera Agro - Platforma informacyjna upowszechniająca innowacyjne i dobre praktyki w rolnictwie na terenie Polski”. Operacja została wybrana w ramach Konkursu 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. i 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021

Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie wdrażania innowacji w polskim rolnictwie poprzez upowszechnianie wiedzy na temat dobrych praktyk i nowoczesnych rozwiązań stosowanych w polskim rolnictwie (już funkcjonujących i sprawdzonych jako skuteczne). Promocja i popularyzacja nowoczesności ma być realizowana za pomocą platformy informacyjnej, na której będą publikowane w pierwszej kolejności filmy, które zostaną zrealizowane na terenie całej Polski. Filmy będą pokazywać dobre praktyki i niekonwencjonalne rozwiązania technologiczne wdrażane albo niedawno wdrożone przez polskich rolników oraz promowane przez pozostałych uczestników rynku rolnego – producentów maszyn i urządzeń, dostawców innowacyjnych materiałów siewnych, nowoczesnych rozwiązań ekologicznych czy systemów produkcyjnych. Projekt zakłada nakręcenie dziewięćdziesięciu filmów, które będą prezentowane na platformie Videosfera Agro. W trakcie jego realizacji planowane są przedsięwzięcia skłaniające użytkowników Platformy do różnorodnych interakcji, co w założeniu autorów ma prowadzić nie tylko do wymiany informacji i wzbogacania wiedzy o nowoczesnym rolnictwie, ale także do zwiększenia zainteresowania rzeczywistym wdrażaniem innowacji w produkcji rolnej. Przewidziane są działania w mediach społecznościowych oraz organizacja konkursów, w tym zapisanego w projekcie konkursu „Agromistrz Roku 2021”.

Każdy z tematów jest realizowany przez kilka filmów, dzięki czemu uzyskujemy znacznie szerszą perspektywę każdego omawianego problemu.

Naturalnym beneficjentem tak pomyślanych działań powinni być młodzi rolnicy, którzy zgodnie z badaniami są najbardziej zainteresowani wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań w swoich gospodarstwach rolnych. Ze względu na charakter przekazu wykonujący operację Partner KSOW zakłada, że użytkownikami Platformy Videosfera Agro mogą być rolnicy z całej Polski. Badania dotyczące użytkowników Internetu pozwalają na stwierdzenie, że budowanie zainteresowania tą formą przekazu ma największe perspektywy i gwarantuje najlepsze dotarcie do grupy docelowej. Dodatkowym argumentem za tezą mówiącą o możliwości pozyskania wielu użytkowników Platformy jest forma przekazu – filmy i informacje video są uznawane obecnie za najskuteczniejszą formę przekazywania informacji, łatwą w percepcji i skuteczną w płaszczyźnie edukacyjnej (transfer wiedzy).

Dodatkowym wsparciem przekazu mają być teksty dotyczące problematyki przedstawianej filmach, które będą w każdym z etapów projektu publikowane w ogólnopolskim miesięczniku „Wieści rolnicze”. Teksty te będą w specjalny sposób wyróżnione tak, żeby w naturalny sposób kojarzyły się z przekazem w internecie.

Projekt jest wzbogacony o trzy seminaria, które w trakcie dużych imprez targowych sektora rolnego ma zorganizować Partner KSOW:

  • W czasie targów „Agrotech” w Kielcach na temat: „Regeneracja środowiskowa gleby ważna dla wysokości plonów”.
  • W czasie targów „Opolagra” na temat: Zmniejszenie ryzyka niepowodzenia produkcji rzepaku poprzez dobór odpowiednich odmian i korzystanie z kwalifikowanego materiału siewnego”.
  • W czasie targów „Agroshow” Bednary na temat: „Rolnictwo precyzyjne z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej”.

Seminaria zostaną zarejestrowane i będą dostępne na Platformie Videosfera Agro.

W czasie tych imprez targowych Partner KSOW realizujący tę operację będzie też miał stoiska promujące Platformę Videosfera Agro oraz tematykę prezentowaną na niej. Między innymi planowana jest projekcja filmów zamieszczonych już na Platformie, szeroka akcja informacyjna i promocyjna

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją „ W Dobrą Stronę” z Żerkowa w województwie wielkopolskim. Fundacja będzie świadczyła pomoc techniczną i merytoryczną przy organizacji seminariów.

Zgodnie z założeniami i oczekiwaniami autorów projektu zostaną osiągnięte następujące efekty:

Efekt natychmiastowy w postaci:
  • 90 filmów do zamieszczenia na Platformie Emisyjnej „Videosfera Agro”,
  • 20 artykułów prasowych o dobrych i innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych w rolnictwie.
Efekty horyzontalne:
  • podniesienie poziomu wiedzy w zakresie stosowania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i doprowadzenie do wzrostu świadomego korzystania z dostępnych rozwiązań przez użytkowników systemu,
  • sieciowanie praktyk godnych naśladowania, aktywizacja rolników w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań stosowanych w rolnictwie,
  • realizacja nowych przedsięwzięć bazujących na przykładach zebranych w trakcie trwania projektu,
  • zwiększenie zainteresowania ideą innowacyjnych rozwiązań stosowanych w rolnictwie w kontekście perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Realizacja planowanej operacji wpłynie pozytywnie na rozwój obszarów wiejskich poprzez stworzenie dostępu do wiedzy, projektów, programów, dzięki którym możliwe jest nawiązanie i realizowanie współpracy, która może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności małych gospodarstw rolnych, małych producentów, ożywienie lokalnej gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie atrakcyjności regionu dla mieszkańców, inwestorów i turystów, uwzględnienie kwestii innowacyjnego podejścia, zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne, poszanowanie dziedzictwa kulturowego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz budowanie rozpoznawalności regionu.

Projekt jest realizowany we współpracy z ogólnopolskim miesięcznikiem dla rolników „Wieści rolnicze”.

Operacja „Videosfera Agro - Platforma informacyjna upowszechniająca innowacyjne i dobre praktyki w rolnictwie na terenie Polski” w ramach Konkursu 4/2020 uzyskała dofinansowanie w wysokości 747 960,00 zł.

Projekt będzie realizowany w terminie od 10 lipca 2020 r. do 31 października 2021 r.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.