Dobra praktyka ochrony roślin

Oglądaj
Udostępnij

Jest za pan brat z internowaną ochroną roślin - zarówno zbóż, jak i rzepaków. Korzysta z innowacyjnych rozwiązań, wspomagających farmerów w walce z agrofagami.


Mowa o Macieju Gralewskim - rolniku z miejscowości Kostrogaj, który gospodaruje na areale ok. 100 ha (przeważają gleby III i IV klasy bonitacyjne). Uprawia: zboża, rzepaki, buraki cukrowe i kukurydzę. 


Jednym z rozwiązań, z którego korzysta nasz rozmówca, jest aplikacja mojeINFOPOLE. Informuje ona o zagrożeniach upraw w okolicy gospodarstwa. Podpowiada też, w jaki sposób najlepiej je zabezpieczyć. Informuje również o tym, czy warunki klimatyczne pozwalają na wykonanie zabiegu ochronnego.


Obsługa tej aplikacji, jak podkreśla gospodarza, jest intuicyjna i wyjątkowo wygodna - wszystkie najważniejsze funkcjonalności są bowiem dostępne w zasięgu ręki.


Jedną z głównych funkcjonalności wspomnianej aplikacja są dokładne raporty z systemu monitoringu o zagrożeniach upraw rolniczych. Opis każdego znaczącego zagrożenia znajduje się w obszernej bazie agrofagów, który obejmuje: chwasty, choroby grzybowe i szkodniki.

Aplikacja informuje nie tylko o zagrożeniach. Rekomenduje bowiem także konkretne rozwiązania w postaci środków ochrony roślin bądź, co też wato podkreślić, substancji czynnej, rozwiązać problem z danym agrofagiem. mojeINFOPOLE skorelowane jest z wyszukiwarką środków ochrony rośli, którą prowadzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Korzystając z niej można zatem w wygodny sposób znaleźć etykietę dowolnego ŚOR, który ma rejestrację w Polsce. Natomiast rozbudowany moduł pogodowy ułatwia podjęcie decyzji o wykonaniu oprysku, a informacje z radaru pogodowego pokazuje na mapie np. zbliżający się deszcz.


W gospodarstwie pana Macieja funkcjonuje też urządzenie RemDry. Jest to zamknięty system z nieprzepuszczalnym podłożem i zbiornikiem. To do niego trafiają płynne pozostałości zebrane zarówno po myciu opryskiwaczy. Urządzenie to wpisuje się w zakres przedsięwzięć, które służą m.in. ochronie środowiska. Starając się o pomoc finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Modernizacja gospodarstw rolnych" bądź „Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych" można otrzymać 8 punktów, zgodnie z załącznikiem nr 2 „Wykaz rodzajów inwestycji służących ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu".