Odmiany zbóż ozimych - jak wybrać, by nie żałować?

Oglądaj
Udostępnij

Tomasz Piotrowski od 2004 r. prowadzi gospodarstwo w miejscowości Gniechowice nieopodal Kątów Wrocławskich. Uprawia: zboża, głównie pszenicę, a także: rzepaki i kukurydzę (zarówno pastewną, jak i do celów nasiennych). Korzysta z kwalifikowanego materiału siewnego. Stawia na postęp genetyczny, odmianowy.


Przy wyborze odmian, zwłaszcza zbóż ozimych, pan Tomasz kieruje się opinią zaprzyjaźnionych rolników. Wertuje także Listy Odmian Zalecanych, które przygotowuje Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Upranych w Słupi Wielkiej w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Po ich przeanalizowaniu, a także pozytywnych rekomendacjach ze strony znajomych farmerów, rolnik zdecydował się odmianę pszenicy Błyskawica z portfolio Małopolskiej Hodowli Roślin.  


Zwolennikiem korzystania LOZ-ów jest również Adam Świstak, przedstawiciel handlowy Małopolskiej Hodowli Roślin - Oddział w Kobierzycach. - Jestem zwolennikiem List z tego względu, że różne odmiany w różnie plonują w poszczególnych regionach Polski. Na naszym rejonie, w okolicach podwrocławskich, np. bardzo dobrze sprawdza się odmiana pszenicy ozimej Błyskawica, która do Krajowego Rejestru trafiła w 2018 roku (i właśnie ona na Dolnym Śląsku jest zalecana przez COBORU - przyp.red.). Ona plonuje powyżej wzorca w badaniach COBORU, plonuje także bardzo dobrze w tutejszych gospodarstwach - mówi specjalista. Zwraca też uwagę na to, czym w ogóle rolnicy powinni się sugerować wybierając odmiany zbóż ozimych. - Rolnicy przede wszystkim powinni zwracać uwagę na mrozoodpornością danej odmiany, Wiadomo, że klimat się zmienia. Zimy są różne. Dlatego najlepiej jest, jeżeli dana odmiana ma jak najwyższą tę mrozoodporność - tłumaczy Adam Świstak. Na tym nie kończy. - Rolnicy przy wyborze odmian powinni się również sugerować postępem genetycznym, który odmiany kieruje w stronę większej produktywności, a także w stronę większej odporności na choroby - zaznacza ekspert. Wideo nie jest powiązane z żadnym artykułem