Nowe odmiany zbóż jarych to same korzyści

Oglądaj
Udostępnij

Blisko 2.000 - na tylu hektarach gospodaruje Hodowla Roślin Sobótka, która specjalizuje się w produkcji materiał siewnego, m.in. zbóż jarych. Uprawia przede wszystkim nowe odmiany, które są wyrazem postępu biologicznego.


Struktura zasiewów w "Sobótce" przedstawia się następująco: zboże jare i ozime - 40% areału, buraki cukrowe - 15%, rośliny oleiste (rzepak i słonecznik) - 20%, kukurydza 20%, a rośliny strączkowe - 10%. Przy wyborze odmian hodowla sugeruje się przede wszystkim wynikami badań, które prowadzi w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, w tym Listami Odmian Zalecanych (LOZ) dla woj. wielkopolskiego, w którym gospodaruje.


Jeśli chodzi o zboża jare, HR Sobótka zaprezentowała nam w tym roku dwie nowe odmiany z Hodowli Roślin Danko - pszenicę Telimena i jęczmień Feedway. Obie zostały wysiane w pierwszej dekadzie marca w systemie bezorkowym. Marcin Małecki, agronom z HR Sobótka, zapewnia, że panowały wówczas bardzo dobre warunki do zasiewu. Rośliny dobrze powschodziły, nie zaszkodziły im wiosenne przymrozki.


Telimena, jak mówi Grzegorz Magdziak z HR Danko, to nowa, bardzo wczesna odmiana przewódkowa pszenicy. Jej rośliny są średniej wysokości. Charakteryzują się dobrą odpornością na wyleganie. Odznaczają się grubym ziarnem o bardzo dobrych parametrach jakościowych (grupa E/A), o MTZ na poziomie pszenic ozimych (ok. 50 g –). Odmiana ta, na co też uwagę zwraca Grzegorz Magdziak, odznacza się również wysoką odpornością na choroby, zwłaszcza na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, DTR, choroby podstawy źdźbła oraz fuzariozę kłosów. Telimena przydatna jest do uprawy na glebach słabszych. Poza tym dobrze sprawdza się jako komponent mieszanek zbożowych.


Grzegorz Magdziak charakteryzuje też odmianę Feedway. Odmiana ta, zdaniem specjalisty z Danko, posiada doskonałe zdolności adaptacyjne do różnych warunków klimatycznych i glebowych w Europie. Zarejestrowana jest bowiem w Danii oraz w Polsce. Znalazła się też w badaniach rejestrowych w Niemczech i krajach nadbałtyckich. Feedway to odmiana bardzo wcześnie kłosząca się i wcześnie dojrzewająca. Posiada ona dobrą odporność na zakwaszenie gleby i dużą wczesność. Daje to możliwość uprawy na glebach słabszych.