Przechowywanie ziemniaków - jak ustrzec się błędów

Oglądaj
Udostępnij

Co jest najważniejsze przy przechowywaniu ziemniaków, zwłaszcza tych z przeznaczeniem na sadzeniaki? Na ten temat mówi Anna Piotrzkowska, główny specjalista działu Handlu i Kontraktacji Hodowli Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. Grupa IHAR.


Eksperta zwraca uwagę na to, że przechowywanie ziemniaków składa się z trzech etapów. Pierwszy z nich to osuszanie bulw. Polega on przede wszystkim na usunięciu wilgoci, znajdującej się na powierzchni bulw, odebraniu ciepła oraz dwutlenku węgla, powstającego w wyniku intensywnego oddychania. Nasza rozmówczyni zwraca przy tym uwagę na to, że do osuszania ziemniaków stosuje się powietrze suche (może je zaczerpnięte z zewnątrz). Proces ten trwa od jednego, do nawet siedmiu dni. Wszystko to uzależnione jest bowiem od następujących czynników: pogody, temperatury i wysycenia powietrza wilgocią.


Drugim istotnym etapem przechowywania ziemniaków jest gojenie się i zabliźnianie ran, a także uszkodzeń powstałych podczas zbioru i transportu. Etap ten może, jak mówi pani Anna, trwać od dwóch do nawet trzech tygodni. W tym okresie skórka ziemniaków korkowacieje, staje się mocniejsza i tym samym zaczyna stanowić naturalną barierę ochronną przed wnikaniem do bulw czynników chorobotwórczych. Specjalistka wspomina też o tym, że do wentylacji bulw - na tym etapie ich magazynowania - stosuje się powietrze o temperaturze od 12 do18 st. C oraz wilgotności względnej 98%.


Schładzanie bulw - to trzeci, niezmiernie ważny, etap przechowywania ziemniaków. Odbywa się ona stopniowe (bez wahań temperatury). Czynność tę wykonuje się powietrzem o 2-3 st. C chłodniejszym od temperatury bulw. Wilgotność względną utrzymuje się wówczas na poziomie 98%. Należy, co podkreśla specjalistka, unikać długotrwałej wentylacji uszkadzającej produkty. Po obniżeniu i ustabilizowaniu temperatury powinno się zatroszczyć o warunki klimatyczne w przechowali. Wszystko po to, by zminimalizować straty i nie dopuścić do zmian jakościowych bulw. 


Podobne do tego filmu

Wideo nie jest powiązane z żadnym artykułem