Pszenica ozima. Dobra odmiana to podstawa

Oglądaj
Udostępnij


Na polu Jerzego Łosia, rolnika z miejscowości Kuklice na Dolnym Śląsku, w tym roku pojawiła się odmiana Błyskawica. Rolnik przy jej wyborze sugerował się wynikami niezależnych badań, prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.


Jerzy Łoś prowadzi produkcję roślinną na 40 ha. Uprawia: rzepak, pszenżyto i pszenicę. Zwierząt inwentarskich w kuklickim gospodarstwie nie ma. - Kiedyś rodzice mieli trzodę chlewną. Później ja próbowałem się tym zajmować, jednak ze względu na niską opłacalność z tego zrezygnowałem. - tłumaczy gospodarz.


Rolnik w swoim gospodarstwie sieje tylko kwalifikowane nasiona. - Gospodarzę od 20 lat i od tego czasu zawsze korzystam z kwalifikowanego materiału siewnego. (...). Uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Wiemy dokładnie, ile nasion trzeba wysiać (na opakowaniu podana jest norma wysiewu - przyp.red.). Wysiewamy na m2 tyle roślin, ile zaleca hodowca. Wydajność z takiej plantacji jest dużo wyższa niż z takiej, na której zasialibyśmy swoje ziarno - zaznacza gospodarz. Na tym nie kończy. - Staramy się, tak w ogóle, wysiewać rośliny zarejestrowane (w Krajowym Rejestrze, który prowadzi i nadzoruje COBORU - przyp.red.) maksymalnie dwa lata. Żeby bowiem odmiana została zarejestrowana, to musi się czymś wyróżniać - podkreśla Jerzy Łoś.


Rolnik z Kuklic w tym roku zasiał Błyskawicę (odmiana chlebowa w KR znalazła się w 2018 r.) na areale ok. 17 ha - norma wysiewu: 340 roślin na m2. - Ta odmiana (...) dobrze wypada w badaniach COBORU (w 2019 r. plon przy niskim poziomie agrotechniki wyniósł 101% wzorca, a przy wysokim 102% wzorca - przyp.red.). Jest odmianą wyhodowaną na naszym terenie. Widziałem ją na poletkach doświadczalnych (Małopolskiej Hodowli Roślin - Oddział w Kobierzycach - przyp.red.). Wyglądała (...) ładnie, dlatego zdecydowaliśmy się na jej uprawę - wyjaśnia rolnik. Błyskawica została wysiana 23 września, a więc w właściwym terminie agrotechnicznym dla Dolnego Śląska. - Teraz (15 października - przyp.red.) jest już w fazie dwóch liści. Jest opryskana - zarówno herbicydami, jak i środkami owadobójczymi. (...). Prezentuje się dobrze. Czeka już na zimę - zaznacza Jerzy Łoś.  


Wideo nie jest powiązane z żadnym artykułem