Rzepak. Zalety odmian populacyjnych

Oglądaj
Udostępnij

Czy stawiać na odmiany populacyjne rzepaków? Jakie są ich największe walory? Dla jakich gospodarstw są szczególnie adresowane?


Wojciech Muczyński, prezes Stada Ogierów w Łącku w woj. mazowieckim, które uprawa rzepaki na areale ok. 200 ha (to 1/4 powierzchni gospodarstwa), uważa, że warto sięgać po odmiany populacyjne. Takie rzepaki udają się bowiem, nawet w trudnych latach, również w takim, jak ten, gdzie okienek pogodowych do wykonania zabiegów ochronnych było naprawdę mało. Rzepaki mieszańcowe z kolei, jak podkreśla, nasz rozmówca, nie wybaczają błędów - wszystko powinno być, w ich przypadku, wykonane "na czas". Odmiana, z której jest szczególnie zadowolony w tym sezonie, to Bono (Hodowla Roślin Smolice). To odmiana populacyjna o świetnym potencjale plonowania (do 129% wzorca w stosunku do wzorców odmian populacyjnych w badaniach rejestrowych 2019 r.). Odznacza się znakomitą zimotrwałość, a także bardzo dobrą regeneracją roślin po zimie. Odmiana została dostosowana do uprawy na terenie całej Polski, tolerująca opóźniony siew, odznaczająca się dobrym wigorem jesiennym. Termin kwitnienia i dojrzewania Bono - średnio wczesny. Odporność na wyleganie - dobra (pokrój roślin jest niski). Zaolejenie z kolei- bardzo dobre (wysoki plon tłuszczu).


O zaletach odmian populacyjnych mówi także Małgorzata Ryzińska z Hodowli Roślin Smolice. - Zawsze warto siać odmiany populacyjne i nie ulega to wątpliwości. Zresztą sam areał uprawy rzepaku populacyjnego na terenie Polski tj. ok. 30-35%. Są one odmianami tolerancyjnymi w różnych warunkach pogodowych, a stricte sprawdzają się w takich latach, kiedy nie są to lata zbyt dobre i łagodne dla rzepaku, bo nie ma takich różnic, jeśli chodzi o potencjał plonowania - takich mocnych spadków tego potencjału - zaznacza nasza rozmówczyni.


Jakie kryteria doboru odmian rzepaku przyjąć? Zdaniem Małgorzaty Ryzińskiej, warto w tym względzie wertować m.in. Listy Odmian Zalecanych, które przygotowuje Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.