Zboża jare - jak powstaje materiał kwalifikowany?

Oglądaj
Udostępnij

Jak przebiega produkcja materiału siewnego zbóż jarych? Od czego należy zacząć?


Pierwszym etapem jest planowanie pola. - Powinniśmy - w zależności od danego gatunku - zastosować odpowiednią odległość od innych upraw. Ważny jest też odpowiedni płodozmian - zaznacza Marek Luty z Hodowli Roślin Strzelce. Dodaje przy tym, że plantacje nasienne prowadzi się na wysokim poziomie agrotechniki, żeby zapewnić zdrowotność nasion. - Nie da się tego zrobić bez zastosowania środków ochrony roślin, przede wszystkim fungicydów. Musimy też odpowiednio nawozić i chronić plantacje przed wyleganiem - wylicza nasz rozmówca. - Tak na dobrą sprawę musimy zachować wszystkie zasady, jak przy prowadzeniu produkcji towarowej plus spełnić wszystkie dodatkowe oczekiwania, które nakłada na nas prawo nasienne - dodaje.


Podczas sezonu wegetacyjnego dokonuje się oceny plantacji pod kątem: wyrównania łanu, jego zdrowotności, czystości odmianowej oraz - jak już wcześniej wspominano - zachowania izolacji przestrzennej.


W trakcie zbioru ważne jest to, by nie doszło do zmieszania się gatunków i odmian. Dlatego do omłotu należy przystępować czystym kombajnem. Czystość - ona również musi był zachowana podczas transportu i przechowywania ziarna.


Czyszczenie nasion, które przeprowadza się w zakładzie nasiennym, z kolei składa się z kilku etapów. Wykorzystuje się do nich następujące urządzenia: wialnię wstępnego czyszczenia, czyszczalnie główną, tryjery, stół grawitacyjny oraz sortownik optyczny.


Nasiona podlegają oczywiście ocenie laboratoryjnej. Przechodzą przez akredytowane laboratorium. Tam sprawdza się ich: czystość, zdolność kiełkowania oraz zanieczyszczenia mineralne i obco uprawne.


Po uzyskaniu laboratoryjnego świadectwa kwalifikacji można przystąpić do zaprawiania nasion zbóż jarych.


Kolejny etap to już pakowanie i dystrybuowanie nasion.